Blog

Systém výkaznictví aneb pomůže a usnadní práci

trika-cz-300-250-v2.gif


Co si představit a očekávat? Výkaznictví je okruh dat, které se vztahují na textové elementy, grafiku, tabulky i vzorce. Systém výkaznictví je velice přesný a hodnověrný. K dispozici se nabízí hned několik pozoruhodných možností, kdy tak lze přesně určit formát titulních stránek, zápatí apod. Volba tisku je možná ve formátu A4 i A3, stejně tak si lze navolit zda chcete tisknout na výšku či šířku. Potenciální je i import údajů z programu excel.

brýlatá účetní.jpg

Zvolte si adekvátní systém výkaznictví, který je zaměřen i na systém výkazů v roční závěrce, controllingu. Dané výkazy jsou použity ve spojení s BMD moduly roční závěrka, nákladové účetnictví. Individuálně jsou složeny z grafiky, tabulek, vzorců i textových prvků.

 

Produkt je především určen pro výkazy, jenž jsou použity právě ve spojení s výše zmíněnou metodou BMD moduly roční uzávěrky, nákladového účetnictví a controllingu.

 

Za výkaznictví je taktéž považována činnost, jejímž záměrem je dostát povinnosti vyplývající z právních předpisů a sestavit i strukturovanou zprávu o hospodaření nebo jeho části. Při zřejmém zjednodušení lze výkaznictví zaměřit pouze na výkazy účetní. Jejich úlohou je poskytnout informace o stavu, tj. o majetku i závazku, výši jmění a dalších položek pasiv a výnosů, stejně tak nákladů realizovaných v daném období.

otevřený šanon.jpg

Mezinárodní standard účetního výkazu

 

Základ tvoří rozvaha, která informuje o finanční situaci účetní jednotky k danému datu, dále je to výkaz zisku a ztrát, kdy je podáván souhrn o finanční výkonnosti firmy za dané období o nákladech, výnosech i výsledku hospodaření účetní jednotky. Stejně tak je nezbytný i přehled o peněžním toku, změnách peněžních prostředků z provozní, finanční i investiční činnosti firmy.

 

Účetní jednotky mají povinnost každoročně, tj. na konci účetního období zveřejnit soubor těchto finančních výkazů.

Ovoce ve skleni
</div>

<p><!--[if gte mso 9]><xml>
 <o:OfficeDocumentSettings>
 <o:TargetScreenSize>800x600</o:TargetScreenSize>
 </o:OfficeDocumentSettings>
</xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml>
 <w:WordDocument>
 <w:View>Normal</w:View>
 <w:Zoom>0</w:Zoom>
 <w:TrackMoves/>
 <w:TrackFormatting/>
 <w:HyphenationZone>21</w:HyphenationZone>
 <w:PunctuationKerning/>
 <w:ValidateAgainstSchemas/>
 <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid>
 <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent>
 <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText>
 <w:DoNotPromoteQF/>
 <w:LidThemeOther>CS</w:LidThemeOther>
 <w:LidThemeAsian>X-NONE</w:LidThemeAsian>
 <w:LidThemeComplexScript>X-NONE</w:LidThemeComplexScript>
 <w:Compatibility>
  <w:BreakWrappedTables/>
  <w:SnapToGridInCell/>
  <w:WrapTextWithPunct/>
  <w:UseAsianBreakRules/>
  <w:DontGrowAutofit/>
  <w:SplitPgBreakAndParaMark/>
  <w:EnableOpenTypeKerning/>
  <w:DontFlipMirrorIndents/>
  <w:OverrideTableStyleHps/>
 </w:Compatibility>
 <w:BrowserLevel>MicrosoftInternetExplorer4</w:BrowserLevel>
 <m:mathPr>
  <m:mathFont m:val=

Systém výkaznictví aneb pomůže a usnadní práci
Ohodnoťte příspěvek

Related Posts

You may like these post too

NEJMOCNĚJŠÍ ZEMĚ SVĚTA

Miner asic rozhodně usnadní práci s těžbou